Disclaimer

Deze website is eigendom van Jeffrey Zwinkels Coaching. Jeffrey Zwinkels Coaching verleent u hierbij toegang tot zijn website www.jeffreyzwinkels.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Jeffrey Zwinkels Coaching aan derden zijn aangeleverd. Jeffrey Zwinkels Coaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bovengenoemde website is bedoeld als vrijblijvend en wordt niet gezien als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte van Jeffrey Zwinkels Coaching of na bevestiging van een inschrijving voor een groepsprogramma (zie algemene voorwaarden).

Jeffrey Zwinkels Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Tevens acht Jeffrey Zwinkels Coaching zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten zullen verschillen per persoon en zijn ook afhankelijk van de eigen tijd- en aandacht-investering van de klant. Op de diensten van Jeffrey Zwinkels Coaching berust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting (zie algemene voorwaarden).

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website liggen bij Jeffrey Zwinkels Coaching. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeffrey Zwinkels Coaching informatie van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen.